Kompletní servis od Anzen s.r.o.

Společnost Anzen s.r.o. poskytuje služby v oblastech bezpečnosti práce, požární ochrany, ochrany životního prostředí a činnost koordinátora na staveništi. Bližší informace a celý rozsah naleznete na jednotlivých stránkách. Jedná se především o:

BEZPEČNOST PRÁCE A POŽÁRNÍ OCHRANA

dokumentace BOZP a PO, školení zaměstnanců, kontroly a prověrky, koordinátor BOZP na staveništi

PODNIKOVÁ EKOLOGIE

evidence a hlášení odpadů a obalů, ekologická újma, havarijní plány a další dokumentace 

Cílem je optimální řešení při zachování všech legislativních požadavků s důrazem na vysokou efektivitu při nízké finanční zátěži klienta. Ke každé společnosti přistupujeme individuálně. Rozsah služeb vždy přizpůsobujeme potřebám zákazníka. Vaše spokojenost je pro nás prioritou.


Jméno a příjmení:   Vaše zpráva   Anzen se představuje na veletrhu
   
E-mail:    
   
Telefon: