Bezpečnost práce – BOZP ve firmách

Každá firma s alespoň jedním zaměstnancem má podle české legislativy určité povinnosti v oblasti BOZP (bezpečnost práce) a PO (požární ochrana). Mezi ty hlavní patří:

  • Vést povinnou dokumentaci bezpečnosti práce (např. posouzení a vyhodnocení rizik, kategorizace práce, program školení zaměstnanců apod.)
  • Školit své zaměstnance (více v sekci Školení zaměstnanců)
  • Provádět jednou ročně Prověrku BOZP prostřednictvím odborně způsobilé osoby (povinnost podle zákoníku práce)
  • Provádět preventivní požární prohlídky pracoviště prostřednictvím odborně způsobilé osoby (povinnosti a četnosti prohlídek dle zákona o požární ochraně)
  • Řídit BOZP (bezpečnost práce) prostřednictvím bezpečnostního technika (máte-li více jak 25 zaměstnanců, a to nejlépe smluvním vztahem).
  • Do firem také často chodí dozorové orgány jako např. Oblastní inspektorát práce nebo Krajská hygienická stanice. V případě, že se Vám ohlásí na kontrolu, rádi Vám pomůžeme s přípravou na kontrolu a také se můžeme účastnit při samotné kontrole.

Povinnou dokumentaci související s bezpečností práce si z části mohou zkušenější vedoucí pracovníci připravit sami. Existují ale i takové dokumenty, které smí ze zákona připravit pouze odborně způsobilá osoba. Proto je vhodné vždy oslovit odborníky.

Výše uvedené prověrky BOZP jsou velmi důležitým a bohužel opomíjeným nástrojem vedení firem, jak zjistit stav ve firmě oproti požadavkům legislativy. Výsledkem jsou doporučení odborníků, jak zlepšit úroveň bezpečnosti ve firmě, co případně doplnit. Při každoroční frekvenci pak máte jistotu, že vše máte v pořádku, snižují se počty a závažnost pracovních úrazů a nehrozí riziko pokuty dozorových orgánů.


Potřebujete pomoci s  bezpečností práce ve Vaší firmě?

Jméno a příjmení:* Firma:
E-mail:* Telefon:*
Mám zájem o:*
 Bezpečnost práce Požární ochrana Kontroly a prověrky
 Školení zaměstnanců Podniková ekologie Kurzy a semináře Jiné
Vaše zpráva: