Bezpečnostní značky

schodisteNa některých pracovištích je doslova přeznačkováno….

Jako příklad uvádím značku POZOR SCHOD na naprosto přehledném vstupu na schodiště. Přílišné množství značek má většinou za následek situaci, že kolemjdoucí je vůbec nevnímají a ztrácejí tak svůj smysl.