Kontroly a prověrky BOZP a PO na pracovištích

Na každém pracovišti, a to i kancelářském, musí zaměstnavatel minimálně jedenkrát ročně zajistit prostřednictvím odborně způsobilé osoby Roční prověrku BOZP a Preventivní požární prohlídku pracoviště.

Jedná se o porovnání skutečného stavu s požadavky legislativy v oblastech BOZP a PO. Výsledkem je zpráva s doporučeními a příp. nápravnými opatřeními. Platí, že za to, co si tzv. najde zaměstnavatel sám, nemůže být nikým sankcionován. Jde tedy také o preventivní opatření a vlastní ochranu před pokutami. Také tyto kontroly pomáhají odhalit případné nedostatky v hlediska bezpečnosti a požární ochrany, které zvyšují riziko vzniku pracovního úrazu nebo nehody na pracovišti. 

Zprávy z prověrek jsou mimo jiné vždy vyžadovány při kontrolách z Oblastního inspektorátu práce. Ten společně s Krajskou hygienickou stanicí nejčastěji navštěvuje firmy a provádí v nich dozor. Mohou také přijít tzv. na udání, kdy např. nespokojený zaměstnanec nahlásí nějaké nedostatky přímo na úřadu. Tyto dozorové orgány nedoporučujeme podceňovat, protože při vážnějších porušeních předpisů hrozí vysoké pokuty. Rádi Vám pomůžeme i s přípravou na takovou externí kontrolu. 

Rozsah prověrky BOZP, resp. preventivní požární prohlídky závisí vždy na konkrétním místě, množství dokumentace, počtu poboček a velikosti provozu. Od něj se odvíjí i cena této služby, od 2.500,- Kč pro malé kancelářské provozy až např. po 15.000,- Kč pro výrobní firmu se stovkami zaměstnanců.

 


Potřebujete roční prověrku BOZP nebo preventivní požární prohlídku? Čekáte kontrolu z OIP nebo KHS?

Jméno a příjmení:* Firma:
E-mail:* Telefon:*
Mám zájem o:*
 Bezpečnost práce Požární ochrana Kontroly a prověrky
 Školení zaměstnanců Podniková ekologie Kurzy a semináře Jiné
Vaše zpráva: