Požární ochrana

Každý zaměstnavatel musí řešit ve své společnosti požární ochranu. Mimo jiné musí prostřednictvím odborně způsobilé osoby (požárního technika) posoudit, zda jeho pracoviště spadá do kategorie bez zvýšeného požárního nebezpečí, se zvýšeným požárním nebezpečím nebo vysokým požárním nebezpečím. Podle tohoto posouzení potom vyplývá rozsah povinné dokumentace podle zákona o PO a také povinnosti v oblasti školení zaměstnanců.

Pro pracoviště s minimálně třemi zaměstnanci platí zákonná povinnost provádět prostřednictvím odborně způsobilé osoby preventivní požární prohlídky pracoviště. Zde naši odborníci porovnají aktuální stav řízení požární ochrany na pracovišti s požadavky legislativy a navrhnou příp. opatření a doporučení na zlepšení.

Další oblastí je také práce s tlakovými lahvemi, skladování hořlavin nebo svařování.

Důležitou součástí je školení zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců v PO, příp. odborná příprava preventivních požárních hlídek. 

K dokumentaci patří také požární řády, poplachové směrnice nebo evakuační plány.

Rádi Vám pomůžeme s prvotním posouzením i s vedením dokumentace, řízením činností a pracoviště a prováděním školení. Poradíme také s potřebným vybavením pracoviště hasicími prostředky a bezpečnostním značením.


Potřebujete řídit PO ve Vaší firmě?

Jméno a příjmení:* Firma:
E-mail:* Telefon:*
Mám zájem o:*
 Bezpečnost práce Požární ochrana Kontroly a prověrky
 Školení zaměstnanců Podniková ekologie Kurzy a semináře Jiné
Vaše zpráva: