Školení zaměstnanců v bezpečnosti práce a požární ochraně

Společnost Anzen s.r.o. zajišťuje školení Vašich pracovníků vyžadované českými zákony. Časové lhůty je u vybraných oblastí dáno zákonem, u jiných si je stanovuje zaměstnavatel podle svého uvážení. To má být vždy písemně definováno, např. v tzv. programu školení.

Provádíme:

  • Vstupní školení v BOZP

Před nástupem do pracovního poměru má zaměstnavatel povinnost seznámit zaměstnance (myšleno i na částečný úvazek) s právními a jinými povinnostmi souvisejícími s bezpečností práce. Součástí je také praktické seznámení s pracovištěm a postupy. Jsme schopni proškolit všechny Vaše zaměstnance podle potřeby nebo můžeme proškolit vybrané vedoucí zaměstnance pro účely vstupního školení dalších nastupujících.

Délka: cca 1 – 1,5 h

  • Periodické školení v BOZP a PO

Periodické školení BOZP a PO se provádí nejčastěji jednou ročně, v některých kancelářských provozech může být periodicita prodloužena až na 3 roky.

Délka: cca 1 – 1,5 h

  • Periodické školení vedoucích  a ostatních pracovníků v PO

 Jestliže jste pracoviště se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím, pak máte periodicitu danou zákonem. Vedoucí zaměstnanci 1x za 3 roky, ostatní zaměstnanci 1x za 2 roky. Školit můžete samozřejmě i častěji, ale ne v delších intervalech, než je dáno zákonem.

Délka: cca 1 – 1,5 h

  • Odborná příprava zaměstnanců zařazených do preventivních požárních hlídek

Pracoviště se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím musí mít v každé směně požární preventivní hlídky. Jedná se o proškolené zaměstnance, kteří znají postupy v případě vzniku požáru. Zde je periodicita odborné přípravy 1x za rok.

Délka: cca 1 h. Součástí může být případě zájmu praktická ukázka práce s hasicím přístrojem.

  • Školení vybraných zaměstnanců v poskytování první pomoci

Na pracovišti, zvláště ve výrobních firmách, by měli být vybraní zaměstnanci proškoleni v poskytování první pomoci.

Délka: cca 3 – 3,5 h

  • Školení řidičů referentských vozidel

Od roku 2007 není povinnost školit jednou ročně řidiče referentských vozidel (zaměstnanci, kteří v rámci svých pracovních povinností mohou řídit osobní auto, a ve smlouvě nemají uvedeno řidič). Přesto je vhodné toto školení zařazovat např. do periodických školení zaměstnanců.

Délka: cca 1/2 h

  • Proškolení interního bezpečnostního technika

V některých společnostech je vhodné proškolit vlastního zaměstnance se základy v bezpečnosti práce. Sníží se tím náklady na služby v BOZP a náš technik může vyjíždět pouze v omezený čas.

Součástí každého školení je vždy zpracování osnovy nebo tematického plánu a prezenční listina. Disponujeme také přenosným dataprojektorem. Školíme v českém nebo anglickém jazyce.

V případě zájmu nás neváhejte oslovit. Rádi Vám připravíme cenovou nabídku.

 


Máte zájem o školení zaměstnanců?

Jméno a příjmení:* Firma:
E-mail:* Telefon:*
Mám zájem o:*
 Bezpečnost práce Požární ochrana Kontroly a prověrky
 Školení zaměstnanců Podniková ekologie Kurzy a semináře Jiné
Vaše zpráva: