Změny v označování nebezpečných odpadů

Od ledna 2016 mělo dojít k přeznačení všech nebezpečných odpadů i k výměně všech identifikačních listů nebezpečných odpadů. Novela prováděcí vyhlášky však dosud nevyšla. Níže uvedené tedy zatím není povinné!

Klasifikaci a označování nebezpečných odpadů řeší od června 2015 nařízení  (ES) č. 1272/2008 (nařízení CLP). Skončila tedy platnost dříve používaných oranžových piktogramů pro označování nebezpečných odpadů a nově se smí používat pouze nové značení v bílém poli, tzv. „CLP značky“.

CLP symboly

 

Staré oranžové symboly však nezanikly úplně. Je možné je dosud užívat pro chemické směsi, pokud byly klasifikované, označené a zabalené před 1.6.2015, a to až do 1.6.2017.